TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TRİYAS–JURA YAY MAGMATİZMASINA AİT BULGULAR; JURA KUMTAŞLARINA AİT U-PB KIRINTI ZİRKON YAŞLARI DOĞU PONTİDLER, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler U-Pb zirkon yaşları, Jura yay magmatizması, Geç Triyas yay magmatizması,kaynak alan, Doğu Pontidler, Tetis Okyanusu.U-Pb zircon ages, Jurassic arc magmatism, Late Triassic arc magmatism, provenance, Eastern Pontides, Tethys.

Yazarlar
Remziye Akdoğan remziyeak@gmail.com Aral Okay okay@itu.edu.tr
István Dunkl
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası