TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MANYETİK DUYARLILIK ANİZOTROPİSİ YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN DEFORMASYON ELİPSOİDİNİN VE PALEOGERİLİM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: AKSU HAVZASI ÖRNEĞİ (GB TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleogerilim dönüşümü, Manyetik Duyarlılık Anizotropisi (MDA), Aksu Havzası,Paleostress inversion, Anisotropy of Magnetic Susceptibility (AMS), Aksu Basin

Yazarlar
Muhammad Harbi Wasoo
Murat Ozkaptan
Ayten Koç
Douwe J. J. Van Hinsbergen
Cor G. Langereis
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası