TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NEOJEN ADANA HAVZASI’NIN TEKTONO-SEDİMANTER EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Adana Havzası, tektonik, sedimantoloji, paleocoğrafya,Adana Basin, tectonic, sedimentology, palaeogeography

Yazarlar
Ulvi Can Ünlügenç
Ahmet Can Akıncı acakinci@cu.edu.tr
Hatice Karakılçık
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası