TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TETİS KUŞAĞINDA ORTA PERMİYEN’DE YİTİM-ZONU ÜSTÜ OFİYOLİTİ OLUŞUMU (YENİŞEHİR ÖRNEĞİ, BURSA, KB TÜRKİYE) VE ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yitim zonu üstü ofiyoliti, Orta Permiyen, Yığışım Karmaşası, Pontidler, Tetis Kuşağı,Permian suprasubduction-zone ophiolite, subduction initiation, metamorphism, Pontides, Tethyan belt

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası