TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MENDERES MASİFİ’NİN SOĞUMA TARİHÇESİ: AR-AR MİKA YAŞLARININ ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mika, Ar-Ar jeokronolojisi, metasediman, ortognays, Menderes Masifi,Mica, Ar-Argeochronology, metasediment, orthogneiss, Menderes Massif

Yazarlar
Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr
Gilles Ruffet
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası