TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BODRUM-KOS DEPREM VE TSUNAMİSİNİN KIYILARDAKİ ETKİLERİNDE KARAADA’NIN ROLÜ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Deprem, Tsunami, Sayısal Modelleme, Bodrum-Kos, Karaada,Earthquake, Tsunami, Numerical Modeling, Bodrum-Kos, Karaada

Yazarlar
Gozde Güney Doğan
Ahmet Cevdet Yalçıner
Duygu Tüfekçi Enginar
Mehmet Lütfi Süzen suzen@metu.edu.tr
Bora Yalçıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası