TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

6 ŞUBAT 2017 MW 5.4 AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREMİNİN ARDINDAN FAY DÜZLEMİNİN GPS/GNSS VERILERİ İLE MODELLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ayvacık, Deprem, Jeodezik ağ, GPS/GNSS, Fay düzlemi,Ayvacık, Earthquake, Geodetic network, GPS/GNSS, Fault plane

Yazarlar
R. Cüneyt Erenoğlu
Oya Erenoğlu
Tolga Bekler
Emin Ulugergerli̇
Süha Ozden ozden@comu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası