TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

2017 BODRUM-KOS DEPREM VE TSUNAMİSİ BAĞLAMINDA MUĞLA, GÖKOVA BÖLGESİ’NİN JEOLOJİK VE NEOTEKTONİK ANAHATLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bodrum-Kos, deprem, tsunami, Neotektonik,Bodrum-Kos, earthquake, tsunami, Neotectonic

Yazar
Şükrü Ersoy sersoy@yildiz.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası