TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU KARADENİZ DAĞ KUŞAĞI’NIN (KD TÜRKİYE) GEÇ MESOZOYİK JEODİNAMİK GELİŞİMİ ÜZERİNE YENİ BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Karadeniz Dağ Kuşağı, Paleotetis, kırıntı zirkon, granitoyid, Geç Mesozoyik,Eastern Black Sea Mountain Belt, Paleotethys, detrital zircon, granitoid, Late Mesozoic

Yazar
Yener Eyüboğlu eyuboglu@ktu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası