TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİR-ANKARA-ERZİNCAN SÜTUR ZONU BOYUNCA KALIK MANTO KAMASI ÜZERİNDE ÇARPIŞMA SONRASI MAGMATİZMA: ORTA EOSEN VOLKANİKLERİNİN PETROLOJİK EVRİMİ (ALMUS VE YILDIZELİ; KD, TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çarpışma sonrası magmatizma, ksenolit, Orta Eosen, kısmi ergime, magma karışımı,post-collisional magmatism, xenolith, middle Eocene, partial melting, magma mixing

Yazarlar
Gonenç Goçmengil gocmengil@itu.edu.tr Zekiye Karacık zkaracik@itu.edu.tr Şengül Can Genç scangenc@itu.edu.tr
Dejan Prelevic
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası