TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇATALDAĞ GRANİT-GNAYS-MİGMATİT KOMPLEKSİ’NİN (KB TÜRKİYE) SOĞUMA, DEFORMASYON VE YÜKSELİŞ TARİHÇESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çataldağ Çekirdek Kompleksi, KB Anadolu, mikrotektonik, iki-feldispat termometresi,Çataldağ Core Complex, NW Anatolia, microtectonics, two-feldspar thermometry

Yazarlar
Omer Kamacı
Şafak Altunkaynak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası