TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARADENİZ GÜNEYİNDE VARİSKAN OROJENEZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Granit, metamorfizma, orojeni, Pontidler, Variskan, Granitoids, metamorphism, orogeny, Pontides, Variscan

Yazarlar
Aral Okay okay@itu.edu.tr Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası