TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖKOVA KÖRFEZİ AKÇAPINAR AZMAĞI ÇÖKELLERİNDE GEÇ HOLOSEN ÇEVRE DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Gökova Körfezi, Güney Batı Anadolu, Delta çökelleri, Akçapınar Azmağı,Geç Holosen Gökova Gulf, Southwest Anatolia, Delta deposits, Akçapınar Ridge, Late Holocene

Yazarlar
Derya Akca derya_22_05@hotmail.com Umut Oztürk umut_krl_95@hotmail.com
Sena Akçer On
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası