TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÖROĞLU VOLKANİTLERİNDE YERŞEKİLLERİNİN DOKU VE BİLEŞİMLE İLİŞKİSİ, AFYON, BATI ANADOLU, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Köroğlu volkanitleri, Seydiler ignimbriti, Yerşekilleri, Afyon Köroğlu volcanites, Seydiler ignimbrite, landforms, Afyon

Yazarlar
Büşra Okur okur-46@hotmail.com Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr Yaşar Suludere ysuludere@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası