TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’DE KENT PLANLAMA-JEOLOJİ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE “AJE” ALANLARINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler AJE Alanları, Jeolojik Yerleşime Uygunluk, Mekânsal Planlama Stratejileri AJE Areas, Geological Site Suitability, Spatial Planning Strategies

Yazar
Adem Erdem Erbaş
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası