TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ VE DOĞRUSAL KOMBİNASYON TEKNİĞİNİN HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ OLUŞTURULMASINDA KULLANIMI (İLKADIM-SAMSUN)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Analitik hiyerarşi süreci (AHP), Heyelan, Heyelan Duyarlılığı, Samsun Analytical Hierarchy Process (AHP), Landslide, Landslide Susceptibility, Samsun.

Yazarlar
Fikret Saygın
Orhan Dengiz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası