TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AĞRI HAVZASI’NIN STRATİGRAFİK, SEDİMANTOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ (AĞRI-DOĞU ANADOLU)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sedimantoloji, jeomorfoloji; Ağrı Havzası; Doğu Anadolu Platosu Sedimentology; geomorphology; Ağrı Basin; Eastern Anatolia Plateau

Yazarlar
Necmettin Aksoy
Demirkan Fırat Demirkaya demirkanspecial@gmail.com Serkan Üner suner@yyu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası