TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇ JURA-ERKEN KRETASE YAŞLI BERDİGA FORMASYONUNUN MİKROFASİYES ANALİZİ VE ÇÖKELME ORTAMI, AYRALAKSA YAYLASI (TRABZON), DOĞU PONTİDLER KUZEY ZON

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, Kuzey Zon, Berdiga Formasyonu, Mikrofasiyes, Platform Karbonatları, Çökelme ortamı Eastern Pontides, Northern Zone, Berdiga Formation, Microfacies, Platform Carbonates,Sedimentary Environment

Yazarlar
Merve Yıldız
Mehmet Ziya Kırmacı kirmaci@ktu.edu.tr Raif Kandemir raifkandemir@gmail.com Kemal Taslı ktasli@mersin.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası