TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MELEN NEHRİ SEDİMENTLERİNİN (DÜZCE OVASI) TANE BOYU DAĞILIMLARI KARBON VE TOPLAM AZOT İLİŞKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Düzce Ovası, Melen Nehri, Organik karbon, Sediment kirliliği, Tane boyu dağılımı Duzce Plain, Melen River, Organic carbon, Sediment pollution, Grain size distribution

Yazar
Şeref Keskin serefkeskin@duzce.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası