TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BEŞPARMAK DAĞLARININ İLK YÜZEYLENME YAŞI: ÜST EOSEN FAN-DELTA ÇÖKELLERİNİN ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ardahan Fm., İpresiyen-Bartoniyen, Mesarya Önülke Havzası Ardahan Fm., Ypresian-Bartonian, Mesaria Foreland Basin

Yazarlar
Ayhan Ilgar Ali Ergen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası