TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ESKİ İKLİM ÇALIŞMALARINDA GÖL ÇÖKELLERİNE AİT JEOKİMYASAL VERİLERİN KULLANIMI: KONYA HAVZASI KUVATERNER GÖL ÇÖEKELLERİNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Büyük Konya Gölü, Kuvaterner iklimi, endojenik karbonat, Son Buzul Maksimum Great Konya Lake, Quaternary climate, endogenic carbonate, last Glacial Maximum

Yazarlar
Hükmü Orhan hukmu.orhan@gmail.com Arif Delikan adelikan@ktun.edu.tr Ahmet Demir Sevinç Kapan sevinckapan_yesilyurt@hotmail.com Kemal Olgun olgundsi@gmail.com
Ayhan Ozmen
Ülkü Sayın
Birol Engin
Recep Tapramaz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası