TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARAAĞAÇ-ERMİŞLER KÖYÜ (KD VAN) CİVARINDAKİ KURTDELİĞİ FORMASYONUNA AİT JİPSLİ BİRİMLERİN DİYAJENETİK SÜREÇLERİ VE DEPOLANMA ORTAMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Diyajenez, jips, Koluz Üyesi, Kurtdeliği Formasyonu, Van Diagenesis, gypsum, Koluz Member, Kurtdeliği Formation, Van

Yazarlar
Deniz Gokmen Haliloğlu deniz.gkmn.72@gmail.com
Pelin Güngor Yeşilova
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası