TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYBATI ANADOLU (YATAĞAN HAVZASI) ORTA MİYOSEN BİTKİ MAKROFOSİL ARAŞTIRMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Makrofosil, paleoflora, Yatağan Havzası, orta Miyosen, paleoiklim Macrofossil, paleoflora, the Yatağan Basin, middle Miocene, paleoclimate

Yazarlar
H. Tuncay Güner
Thomas Denk
Nesibe Kose
Johannes Martin Bouchal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası