TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AKIN – TAŞKONAK KÖYLERİ (GÜNEYDOĞU VAN) DOLAYINDA YÜZEYLEYEN SERRAVALİYENTORTONİYEN (ORTA-GEÇ MİYOSEN) VAN FORMASYONU ÇÖKEL KAYAÇLARININ MİKROFASİYESLERİ VE MİKROPALEONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Van formasyonu, Serravaliyen – Tortoniyen, Mikrofasiyes, Mikropaleontoloji The Van formation, Serrvalian–Tortonian, Microfacies, Micropalaeontology

Yazarlar
Elvan Demirci elvandemirci65@gmail.com Sefer Orçen orcensefer@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası