TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİT KÖRFEZİ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ (OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ) 2010 DENİZALTI SONDAJLARINDAN ÖN FAUNAL VERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Foraminifer, ostrakod, mollusk, deniz altı sondajları, Kuvaterner, İzmit Körfezi Foraminifera, ostracoda, mollusca, submarine drillings, Quaternary, İzmit Bay

Yazarlar
Elmas Kırcı Elmas
Atike Nazik anazik@cu.edu.tr Sevinç Kapan sevinckapan_yesilyurt@hotmail.com
Engin Meriç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası