TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDA POLEN OLMAYAN FOSİL PALİNOMORFLAR: GEÇ HOLOSEN PALEOÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİNİN YORUMLANMASINDA BİR GÖSTERGE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Polen olmayan palinomorflar, iklim, Hazar Gölü, geç Holosen, alg. Non-pollen palynomorphs, climate, Lake Hazar, late Holocene, algae.

Yazarlar
Demet Biltekin
Kürsad Kadir Eriş
Mehmet Namık Çağatay
Sena Akçer On
Umut Barış Ülgen
Emre Damcı
Tuğçe Nagihan Arslan
Dursun Acar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası