TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL’UN BATISINDA ZENGİN BİR GEÇ MİYOSEN MEMELİ FAUNASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Küçükçekmece, Memeliler, geç Miyosen, Sarmasiyen, Vallesiyen, Türkiye Küçükçekmece, mammals, late Miocene, Sarmatian, Vallesian, Turkey

Yazar
Şevket Şen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası