TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HASANAĞA DERESİ (BATI MALATYA, DOĞU TÜRKİYE) EOSEN İSTİFİNDE PALEOBİYOÇEŞİTLİLİK ANALİZİNE BİR ÖRNEK

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hasanağa Deresi, Eosen, Paleobiyoçeşitlilik Analizi. Hasanağa Stream, Eocene, Paleobiodiversity Analysis.

Yazarlar
Sibel Kayğılı
Ercan Aksoy eaksoy@firat.edu.tr Niyazi Avşar avsarn@cu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası