TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ISTRANCA KRİSTALEN KOMPLEKSİ’NİN (KUZEYBATI TÜRKİYE) ÜST KRETASE STRATİGRAFİSİ VE GÜNEYDOĞU BULGARİSTAN’DAKİ İSTİFLER İLE KORELASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Stratigrafi, Istranca Kristalen Kompleksi, nap, Senomaniyen, Kampaniyen Stratigraphy, the Istranca Crystalline Complex, nappe, Cenomanian, Campanian

Yazarlar
Yavuz Bedi yavuz.bedi@mta.gov.tr Adil Doğan Uğur Kağan Tekin uktekin@yahoo.com Ayşegül Aydın ayseoloji@yahoo.com
Kemal Erdoğan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası