TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANKARA KUZEYBATISINDA KITASAL ÖLÇEKTE KÜTLE AKINTILARI: KARGABEDİR OLİSTOSTROMLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Olistostrom, biyostratigrafi, Ankara, tektonik, Kretase Olistostrome, biostratigraphy, Ankara, tectonic, Cretaceous

Yazarlar
Aral Okay okay@itu.edu.tr Demir Altıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası