TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BÜYÜK MENDERES FAY ZONUNUN “YÜZEY FAYLANMASI TEHLİKESİ KUŞAĞI OLUŞTURMA KRİTERLERİ” AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleosismoloji, yüzey faylanması tehlike kuşağı, Atça segmenti, Buharkent segmenti Büyük Menderes Fay Zonu, Batı Anadolu. Paleoseismology, surface faulting hazard overlay, Atça segment, Buharkent segment,Büyük Menderes Fault Zone, Western Turkey.

Yazarlar
Emre Kırhan
Ismail Duran
Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com Bora Uzel bora.uzel@deu.edu.tr Okmen Sümer okmen.sumer@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası