TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUMDANLI FAYI’NIN DEPREM AKTİVİTESİNE İLİŞKİN PALEOSİSMOLOJİK VERİLER, ISPARTA BÜKLÜMÜ, GB ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kumdanlı Fayı, Paleosismoloji, Aktif Tektonik, Isparta Büklümü, GB Anadolu. Kumdanlı Fault, Paleoseismology, Active Tectonics, Isparta Angle, SW Anatolia.

Yazarlar
Selim Ozalp ozalps@yahoo.com Hasan Elmacı hasanelmaci@gmail.com Meryem Kara Çağıl Uygun cagil.uygun@gmail.com Şule Gürboğa sule.gurboga@gmail.com Levent Duygu levent.duygu@mta.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası