TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BEYPAZARI KÖR BİNDİRME ZONU`NUN ANADOLU LEVHASININ İÇ DEFORMASYONUNDAKİ YERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Beypazarı, bindirme, fay ilerleme kıvrımları, Çayırhan, deprem Beypazarı, thrust, fault propagation folds, Çayırhan, earthquake

Yazarlar
Gürol Seyitoğlu seyitoglu@ankara.edu.tr Korhan Esat esat@ankara.edu.tr
Bülent Kaypak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası