TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ŞIRNAK-CİZRE YÖREL YERLEŞİM ALANI İÇERSİNDEKİ HEYELANLAR - OLASI HEYALAN RİSK ANALİZİ VE HARİTALANMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Şırnak-Cizre, jeomekanik,, jeorisk, duraylılık, risk haritalama Şırnak-Cizre, geomechanic, georisk , stability, risk mapping

Yazarlar
Yıldırım Ismail Tosun
Yakup Anıt yakupanit@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası