TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZEY ADANA BÖLGESİNDEKİ YOL ŞEVLERİNİN JEOTEKNİK İNCELEMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuzey Adana, yol şevleri, şev duraylılığı, Handere Formasyonu Northern Adana, Road-cut slopes, Slope stability, Handere Formation

Yazarlar
Emre Pınarcı emrepinarci6@gmail.com Ahmet Can Akıncı acakinci@cu.edu.tr Süleyman Karahan suleymankarahan@outlook.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası