TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AGLOMERADA KÜTLE HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER, İZMİR İLİ, BAYRAKLI İLÇESİ TURAN MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Aglomera, düşme modeli, jeomekanik karakteristikler, İzmir-Bayraklı Agglomerate, fall modelling, geomechanical characteristics, İzmir-Bayraklı

Yazarlar
Koray Ulamış ulamis@ankara.edu.tr Recep Kılıç recepkilic06@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası