TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SAVATLI-ÖZALP SAHASINDA GÖZLENEN SERPANTİNİTLERİN JEOLOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ (VAN-DOĞU ANADOLU)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ofiyolit, alterasyon, elek dokusu, ileri alterasyon Ophiolite, alteration, sieve texture, advanced alteration

Yazarlar
Tijen Üner tcakici74@yahoo.com Omer Yazici omr.yzc@gmail.com Sacit Mutlu sacitmusabmutlu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası