TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AKIŞKAN-KAYA ETKİLEŞİMİ İLE ÇETMİ EKLOJİTLERİNDE (BİGA YARIMADASI, KB TÜRKİYE) EKLOJİT FASİYESLİ KOŞULLARDA DAMARLARIN OLUŞUMU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akışkan-kaya etkileşimi, eklojit, dilim dehidrasyonu, rutil termometresi, Biga Yarımadası Fluid-rock interaction, eclogite, slab dehydration, Zr-in-rutile, Biga Peninsula

Yazarlar
Fırat Şengün firatsengun@comu.edu.tr
Thomas Zack
Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası