TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İÇ ANADOLU’DA BEYPAZARI GÜNEYBATISINDA İZMİRANKARA KENEDİNİN EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İzmir-Ankara Kenedi, Jura metamorfizması, Kretase metamorfizması, Beypazarı Graniti, Eosen çökelleri İzmir-Ankara Suture, Jurassic metamorphism, Cretaceous metamorphism, Beypazarı Granite, Eocene sediments

Yazarlar
Aral Okay okay@itu.edu.tr
Gürsel Sunal
Ercan Ozcan ercanozcan034@yahoo.com
Andrew R.c. Clarck
Sarah Sherlock
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası