TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA ANADOLU’DA MAKASLAMA ZONUNDA OLUŞMUŞ ALTIN CEVHERLEŞMESİ: TERZİALİ CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİ VE MİNERALOJİSİNDEN AYRINTILAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Altın cevherleşmesi, Dravit, Alterasyon, Orta Anadolu, Türkiye, Gold Mineralization, Dravite, Alteration, Central Anatolia, Turkey

Yazarlar
Ozgür Sapancı o.sapanci@gmail.com Nezihi Koprübaşı nezihi@kocaeli.edu.tr
Emin Çiftçi
Necla Koprübaşı
Ufuk Demirel ufukdemirel33@hotmail.com Burcu Şahin Burçin Ozkan burcinozkan1@gmail.com
Ilkay Çevik
Serkan Akbay serkanakbay87@hotmail.com Gürkan Tokat gurkantokat@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası