TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI ANADOLU ALTIN VE BAZ METAL YATAKLARININ KEŞFİNDE BÖLGESEL BLEG VE -80 MESH DERE TORTULU JEOKİMYASI ETKİNLİĞİ ARASINDA KIYASLAMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler BLEG, dere tortulu jeokimyası, - 80 mesh, maden arama, Batı Anadolu, BLEG, stream sediment geochemistry, minus 80 mesh, mineral exploration, Turkey.

Yazarlar
Hüseyin Yılmaz huseyin.yilmaz@deu.edu.tr
David Cohen
Fatma Nuran Sonmez nuran.sonmez@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası