TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇARPIŞMA SONRASI ORTA-EOSEN VOLKANİKLERİNDE SAPTANAN MAGMA ODASI SÜREÇLERİ (TOKAT VE SİVAS BÖLGELERİ, KD TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler çarpışma sonrası magmatizma, volkanizma, konvektif ayrılma, mineral kimyası, magma odası süreçleri, post-collisional magmatism, volcanism, convective removal, mineral chemistry,

Yazarlar
Gonenç Goçmengil gonencgocmengil@istanbul.edu.tr Zekiye Karacık zkaracik@itu.edu.tr Şengül Can Genç scangenc@itu.edu.tr
Dejan Preleviç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası