TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BULANIK (MUŞ) VOLKANİTLERİNİN JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Anadolu, Bulanık volkanikleri, kısmi ergime, EC-AFC, kaynak karışımı, Eastern Anatolia, Bulanık volcanics, partial melting, EC-AFC, source mixing

Yazarlar
Vural Oyan vuraloyan@yyu.edu.tr Yavuz Ozdemir yozdemir@yyu.edu.tr Mehmet Keskin mehmetkeskin@itu.edu.tr Nilgün Türkan Güleç nilgun@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası