TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DİYARBAKIR HAVZASINDA İKLİM ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN YER ŞEKİLLERİ VE LİTOLOJİK FAKTÖRLERİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler AVHRR(Gelişmiş Çok Yüksek Çözünürlüklü Radyometre) Verisi, Diyarbakır, İklim, Uzaktan Algılama, Yeryüzü Sıcaklığı, AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) Data, Diyarbakır, Climate, Remote Sensing, LST (Land Surface Temperature)

Yazarlar
Sabri Karadoğan
M. Tahir Kavak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası