TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BOZDOĞAN GRABENİ (BATI ANADOLU) KENAR FAYLARININ TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Anadolu, Bozdoğan Grabeni, tektonik etkinlik, jeomorfolojik indis, depremsellik, Western Anatolia, Bozdoğan Graben, tectonic activity, geomorphic indices, seismicity.

Yazarlar
Erman Ozsayın eozsayin@hacettepe.edu.tr
Kadir Dirik
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com Sanem Açıkalın sanemacikalin@gmail.com Azad Sağlam Selçuk azadsaglam@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası