TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUVATERNER VOLKANİZMASI VE AKTİF TEKTONİZMA İLİŞKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuvaterner, volkano-tektonik, aktif tektonizma, volkanizma, Quaternary, volcano-tectonic, active tectonics, volcanism.

Yazar
Ozgür Karaoğlu ozgur.karaoglu@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası