TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE ENDEMİK BİTKİLERİNİN KUVATERNER’DEKİ OLASI SIĞINMA ALANLARI VE GÖÇ YOLLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bitki Göç Yolları, Bitki Sığınma Alanları, Endemik Bitkiler, Kuvaterner, Türkiye, Plant migration routes, Plant refuge areas, Endemic plants, Quaternary, Turkey

Yazarlar
Çetin Şenkul
Seda Kaya
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası