TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUVATERNER ÇALIŞMALARINDA YÜZEY DEFORMASYON ANALİZİ: LIDAR SİSTEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yersel LIDAR, Fizyografik Analiz, Kuvaterner, Terrestrial LIDAR, Physiographic Analysis, Quaternary

Yazar
Sevgi Altınok Erayık sevgialtinok85@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası