TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KUVATERNER JEOLOJİSİ HARİTALARININ HAZIRLANMASI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuvaterner, jeolojik harita, çökelme ortamları, Türkiye, Quaternary, geological map, depositional environments, Turkey

Yazarlar
Alper Gürbüz
Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası