TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GAP BÖLGESİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN POTANSİYEL DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖNERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeotermal enerji, GAP jeotermal, potansiyel ve alan ısıtması, geothermal energy, GAP geothermal energy, potential and space-heating

Yazarlar
Ibrahim Akkuş akkusmta@gmail.com Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr Fuat Şaroğlu fsaroglu@gmail.com Mehmet Irfan Yeşilnacar iyesilnacar@gmail.com
Gülden Gokçen Akkurt
Mustafa M. Demir
Nedret Ozel nedret@gap.gov.tr
Tahir Nalbantçılar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası